U kunt ons bellen tussen 9.00 - 20.00 op 085 0030600

Onze service en garantie

Garantie

  • Eventuele Gebreken en storingen die optreden gedurende de looptijd van de Overeenkomst zullen kosteloos en naar beste vermogen door JPI worden hersteld respectievelijk opgelost.
  • Indien sprake is geweest van herstel van een eventueel Gebrek of een eventuele storing en datzelfde Gebrek of diezelfde storing doet zich gedurende een periode van drie (3) maanden na die reparatie opnieuw voor, dan zal JPI dat Gebrek of die storing (nog) eenmaal kosteloos naar beste vermogen trachten te herstellen respectievelijk trachten op te lossen.
  • Indien een Gebrek of storing naar het uitsluitende oordeel van JPI het gevolg is van onoordeelkundig gebruik van het Product door de Klant of een derde of van andere niet aan JPI toe te rekenen oorzaken, dan maakt de Klant geen aanspraak op kosteloos herstel of reparatie.
  • Alle door JPI uitgevoerde reparatie- en herstelwerkzaamheden – ongeacht of deze kosteloos of betaald worden uitgevoerd – worden naar beste vermogen verricht. JPI kan echter niet garanderen dat een Gebrek of storing in alle gevallen daadwerkelijk zal of zal kunnen worden opgelost.

Service